Jdi na obsah Jdi na menu
 

Po činu

     Několik minut po nehodě byla o události jako první informována telefonicky pražská Záchranná služba. Skoro se mohlo zdát, že rychlejší cesta by byla na Záchrannou službu doběhnout, sídlila totiž hned za rohem, v ulici Dukelských hrdinů 21. Spuštěním zaběhnutých úkonů bylo o celé věci dispečinkem ZS ve 13.55 hod. informováno MO VB Praha 7 v ulici Františka Křížka zhruba v době, kdy se stejnou informací na oddělení přiběhli první svědci. O dalších deset minut později dostal zprávu Odbor dopravních nehod, který na místo vyslal svého vyšetřovatele.

Po předvedení zadržené z místa události na MO VB Olga Hepnarová zopakovala to, co už před chvíli řekla zasahujícímu příslušníkovi u vozidla - "udělala jsem to schválně", čímž další věci dostaly velmi rychlý spád. O všem byl informován Městský výbor KSČ Praha, dopravní prokurátor a OVŠ Praha. Na místo nehody pak postupně přijeli - další vyšetřovatelé Odboru dopravních nehod, vyšetřovatelé Odboru vyšetřování Praha, obvodní prokurátor Dopravní prokuratury Praha JUDr. D., náčelník 3. odboru DS pplk. R., zástupce náčelníka ODN plk. M., z HV VB Praha mjr. J., náčelník OŘD kpt. P a nakonec náměstek ministra vnitra ČSSR gen. P..

Rozhodlo se o tom, že vyšetřování převezmou a dále povedou kriminalisté z Městské správy VB, z počátečního vytěžení zadržené příslušníkem MO VB se udělal alespoň Úřední záznam. Dle plánu vyšetřování se provedlo vyrozumění a stažení všech vyšetřovatelů a operativních pracovníků na MO VB Praha 7. Byl vydán zákaz poskytování jakýchkoliv informací o případu.

erenaupr4-1bfb.jpgMezitím na místě nehody probíhalo zajištění místa činu, ošetření zraněných a jejich rozvoz do nemocničních zařízení, byla vymezena objížďka pro motorová vozidla a tramvaje. Dostavil se znalec z oboru dopravy, provedl první předběžnou prohlídku vozidla, které pak převezli k podrobnějšímu zkoumání do Klíčan. Místo bylo zdokumentováno technikem kriminalistického oddělení MS VB na černobílý i barevný film, určení pracovníci Bezpečnosti se začali starat o vyrozumění příbuzných obětí o usmrcení a zranění jejich blízkých. Postupně se informovaly všechny podniky, kterých se nehoda nějak týkala - Dopravní podnik, podnik Potraviny (výlohy) a Pražské komunikace (dopravní značka). Stejnému podniku pak bylo uloženo provedení úklidu komunikace po ukončení vyšetřování.

recepty-vys21bph.jpgKolem půl třetí převezli zadrženou do Fakultní nemocnice Praha 2 k odběru krve, který byl proveden nadvakrát, v 15.10 hod. a v 15.40 hod.. Zde musím na chvíli odbočit - před několika měsíci jsem zde uvedl informaci, že od původního vyšetření psychiatry MUDr. Č. a doc. S. se upustilo a k prvnímu setkání zadržené s lékařem - psychiatrem došlo až při večerním výslechu. Nedávno jsem však dostal informaci od spolupracovníka JUDr. T. (podrobnější informace uvedu na jiném místě stránek), že prvotní "posudky" byly dva, jeden pro zadrženou "příznivější" a druhý z večerního výslechu jednoznačně v neprospěch zadržené. Po dalším "pátrání" se nakonec podařilo zjistit, že k původnímu vyšetření skutečně došlo a dochovalo se i v písemné podobě (byť v neobvyklé formě, na výměnném listu - poukazu a psáno skutečně velmi stručně). Při zmiňovaném odpoledním vyšetření došli psychiatři zhruba k tomuto závěru - "paranoia v interpretaci vztahů lidí, i neznámých, podvědomě si vytváří princip odvety, nutné podrobné psychiatrické vyšetření".

Z nemocnice nevrátili zadrženou zpět na MO VB Praha 7, ale převezli ji na Odbor vyšetřování MS VB Praha - město, který sídlil v ulici, kde prožila značnou část svého života, do Konviktské ulice č. 14. Po krátké přestávce započal první oficiální výslech Olgy Hepnarové. Tou dobou už bylo rozhodnuto o dvou věcech - celé vyšetřování bude zastřešovat svou profesní autoritou eso pražské kriminálky mjr. Z. a k prvnímu oficiálnímu výslechu bude ještě přizván v té době na veřejnosti známý a populární psychiatr MUDr. P., který se půl hodiny po započetí výslechu dostavil do místnosti a setrval zde dvacet minut. Pro úplnost je třeba podotknout, že při zmiňovaném výslechu Olga Hepnarová odpovídala už potřetí, resp. počtvrté (pokud započteme i příslušníka, který jako vůbec první z orgánů dorazil na místo nehody) v krátkém časovém úseku (cca 5 hodin) na tytéž otázky. Stručně by se závěry doktora P. daly shrnout do jedné věty. Zcela vylučuje jakékoliv psychotické onemocnění, jde toliko o osobnost psychopatickou.

V průběhu výslechu se dostavil obvodní prokurátor Dopravní prokuratury JUDr. D. a pokračoval ve výslechu, který trval do 22.20 hod.. Nakonec byla obviněná ve 22.30 hod. eskortována vyšetřovatelem OVŠ Praha por. H. do věznice Praha - Ruzyně. Ještě předtím se provedly poslední tři úkony toho dne - zadržené sdělili, že musí mít obhájce, ale nevyužila možnosti sama si ho zvolit a souhlasila s tím, že jí bude obhájce ustanoven (žádného advokáta osobně neznala a odmítla přijmout nabídnutou možnost zvolit si jej podle telefonního seznamu), prokurátor vydal "Příkaz k přijetí do vazby" (od 14.00 hod. téhož dne) a vyšetřovatel mjr. Z. vydal "Usnesení", ve kterém proti Olze Hepnarové zahájil trestní stíhání podle § 179 odst. 1 a 3 písm. a) trestního zákona, tedy pro trestný čin obecného ohrožení. Ze zadržené se stala obviněná.

Od odpoledne současně probíhaly desítky dalších úkonů. Do případu se postupně zapojilo opravdu velké množství operativních pracovníků. Provedly se výslechy rodinných příslušníků a svědků, domovní prohlídky, do vyšetřování se zapojila Státní bezpečnost. Ještě stále nebyla úplná jistota o motivech činu (je nutné si připomenout, že od srpna 1968 uběhlo teprve pár let), přes vydaný zákaz o poskytování informací se u případu vyskytlo tolik svědků, že je vcelku snadné si představit, že ještě téhož dne zvěsti o něm už překročily hranice města, politické orgány byly s těmi vyšetřovacími prakticky v nepřetržitém styku.

Hned druhý den vyšetřovatelé rozeslali žádosti o posudky na jednotlivé podniky u kterých byla Olga Hepnarová v minulosti zaměstnána, žádosti o vypracování "zpráv o pověsti" se odeslaly i do míst trvalého a přechodného bydliště. Advokátní poradně 7 zaslali žádost o ustanovení obhájce.

Následující den se stala důležitá událost - redakce Svobodného slova nahlásila obdržení dopisu. Operativní pracovníci se ihned rozjeli po Praze do ostatních redakcí, navštívili mj. redakce Mladého světa, Svobodného slova, Rudého Práva, Zemědělských novin, Večerní Prahy, Mladé fronty a Lidové demokracie. Dopis, kromě redakce Svobodného slova, obdržela ještě redakce Mladého světa, v ostatních jim v souvislosti s případem hlásili jen četné dotazy čtenářů.

V dalších dnech probíhalo prověřování stále širšího okruhu svědků, byla oslovena všechna lékařská pracoviště, která s obviněnou v minulosti přišla do styku, prověřovaly se desítky poznatků. Kontakt mezi vyšetřujícími a politickými pracovníky zajišťoval tehdejší vedoucí tajemník MV KSČ a člen předsednictva ÚV KSČ A. K.. Byl ustanoven obhájce (JUDr. Otakar T. z advokátní poradny 9), vybráni a pověřeni byli rovněž soudní znalci z oborů psychiatrie, psychologie a sexuologie.

Mimo opakovanou krátkou zprávu o "dopravní nehodě" v denním tisku nebylo vydáno žádné jiné oficiální vyjádření.