Jdi na obsah Jdi na menu
 

Případ Zábrodí

     Počátkem listopadu 1973 bylo trestní stíhání Olgy Hepnarové rozšířeno o druhý trestný čin - pokus o poškozování cizí věci. Jednalo se o pokus zapálit hospodářskou usedlost jejích rodičů, kterou otec  Olgy zdědil po svých rodičích v obci Zábrodí. Rodina ji využívala k rekreaci. Případ samotný se stal v roce 1970 a v době vyšetřování události z třídy Obránců míru již byl dávno odložen. Vše vyšlo najevo díky tomu, že s tím při jednom  psychiatrickém vyšetření soudními znalci přišla samotná Olga Hepnarová a o události začala povídat. Při následujícím vyšetření se k tomu znalci ještě jednou vrátili, ověřovali si, zda k celé věci vůbec došlo a pak již informaci předali vyšetřovatelům. Ti si vyžádali z Červeného Kostelce poznatky k případu, vyslechli i samotnou obviněnou a došli zhruba k tomuto:

zabrodifb.jpgDne 6.8.1970 zakoupila obviněná v odpoledních hodinách v lékárně na Národní třídě v Praze litrovou láhev čistého benzínu a doma sebrala pár výtisků novin Lidová demokracie. Ještě v noci odjela vozidlem taxislužby do Náchoda. Na okraji města nechala vozidlo taxislužby čekat a přes obce Dolní Radechová a Horní Rybníky se vydala pěšky do cca šest kilometrů vzdálené obce Zábrodí. Do Zábrodí dorazila před druhou hodinou ranní 7.8.1970. Zjistila, že manželé Marie a Václav H., kteří zde v podnájmu za občasnou výpomoc v hospodářství bydleli pravděpodobně spí, brankou se dostala na dvůr usedlosti a pomocí novin a benzínu se pokusila zapálit dvoukřídlé dřevěné dveře v pravé části obytné budovy (budova byla rozdělena na dvě části, levou - obytnou a pravou - bývalou stáj, která se tehdy používala jako kůlna) na jejíž půdě bylo uskladněno seno. Předpokládala, že oheň se vikýřem rozšíří, seno vzplane a požár se postupně rozšíří na celou usedlost. Nájemníci však byli probuzeni hlukem (jednalo se o starší osoby), požár zpozorovali a následně uhasili, takže došlo pouze k částečnému ohoření dveří se vzniklou škodou cca 50,- Kčs. Paní H. pak vzbudila sestru obviněné a pan H. odešel na OO VB Červený Kostelec událost nahlásit. Olga Hepnarová se po nezdařeném pokusu vrátila pěšky zpět do Náchoda a poté vozidlem taxislužby zpátky do Prahy. Za cestu zaplatila 600,- Kčs a zároveň si domluvila ještě jednu cestu do Náchoda hned na druhý den. K té už ale nedošlo, od druhého pokusu založit požár obviněná nakonec upustila.   

Vyšetřování v roce 1970 nebylo moc intenzivní - na pohozené láhvi s benzínem se našla viněta, na které byl název a adresa pražské lékárny. To byl také důvod, proč byla po nějakou dobu z činu podezírána sestra Olgy, chvíli také její otec - podnájemník pan H. ho podezíral, že oheň založil proto, aby od pojišťovny vyinkasoval peníze za pojistku, nakonec však vyšetřovatel pro nedostatek důkazů a nepatrnou škodu případ odložil. Nevyřešený by asi už zůstal, kdyby se k němu o tři roky později nepřihlásila Olga Hepnarová.

Jako důvod spáchání tohoto trestného činu uvedla to, že hospodářská usedlost jejího otce v Zábrodí byla častým důvodem hádek mezi oběma rodiči. Matka otci vyčítala, že do oprav této usedlosti investuje peníze na úkor domácnosti v Praze a chtěla objekt prodat a koupit něco v okolí Prahy. Jako další důvod pak obviněná uvedla pomstu otci. Rozhodně ale tím důvodem nebyla pomsta sestře. O tom, že je v Zábrodí té noci přítomna i Eva totiž Olga vůbec nevěděla. Dozvěděla se to až o několik týdnů později, kdy příslušníci VB Evu ze založení požáru nějakou dobu podezřívali.

Této události předcházelo období, které by se z její pozice dalo hodnotit jednoznačně pozitivně - po několikaměsíčních útrapách spojených s hledáním zaměstnání v Chebu a okolí se vrátila zpět do Prahy, kde ji podle jejích vlastních slov rodina "přijala výborně" a pár dní bylo vše v pořádku. Po nějaké době však přichází náhlá změna zpět k horšímu, deprese z toho, co sama nazvala "návratem k předchozím všedním situacím", podobně jako o tři roky později po návratu z dovolené. A právě v tom okamžiku došlo v obou případech ke spáchání trestného činu.