Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hlavní líčení den 3.

14. 4. 2016

P o k r a č u j e  se v přerušeném hlavním líčení a to dne 4.4.1974 od 8.00 hodin.

Prokurátor a obžalovaná souhlasí s přečtením protokolů o výpovědi svědků (jednalo se o výpovědi 14 svědků, zpravidla účastníků nehody, samotné výpovědi lze najít v jiné části stránek - pozn. autora).

Po poradě bez přerušení jednání vyhlášeno  u s n e s e n í , že budou přečteny protokoly o výpovědích uvedených svědků, neboť se jimi prokazují méně významné skutečnosti. Soud se zřetelem na povahu ostatního důkazního materiálu nepokládá osobní výslech za nutný a prokurátor a obžalovaná s přečtením protokolů souhlasí podle § 211, písm. a) tr. řádu.

Čtou se výpovědi svědků:
Zdeňka M., čl. 338 - 340
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek. 

Zdeňka V., čl. 342 - 343
Obžalovaná:
"Na to, že jsem se rozjela dvěma skoky se nepamatuji."

Jindřicha V., čl. 344 - 345
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Evy F., čl. 359
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Miluše N., čl. 361
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Anděly S., čl. 363 - 364
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Věry M., čl. 367
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Zdeňky Ch., čl. 375
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Marie P., čl. 384
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

JUDr. Jana K., čl. 388
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Jana V., čl. 390
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Boženy H., čl. 392 - 394
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Karla V., čl. 76
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

Marie H., čl. 462 - 463
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.


Podle § 212, § 213 tr. řádu se čtou posudky a zprávy státních orgánů a ústavů a listiny a to

- protokol o nehodě
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.

- protokol o zkoušce na alkohol v krvi
Obžalovaná nemá k výpovědi připomínek.


Čtou se úřední záznamy čl. 144 - 153.

Obžalovaná k tomuto úřednímu záznamu (šetření b. o. k osobě Olgy Hepnarové - pozn. autora):
"O tom, že si píši deník jsem nikomu neříkala, pokud jde o absenci ze dne 27.3.1973 předem jsem říkala, že tento den nepracuji, ale vzhledem k tomu, že došlo k nehodě mého kamaráda, který se mnou byl na Slovensku zakoupit automobil, jsem jej naddělat nemohla.
Tzv. deník jsem si psala od 17 let po dobu jednoho roku. Tento deník jsem v den, kdy jsem zničila auto Trabant, spálila. Nebyl to vlastně deník, byla to taková klasifikace událostí, které se mě týkaly."

K úřednímu záznamu čl. 146 - 147 nemá obžalovaná připomínek.

K záznamu čl. 149 - 150:
"Na dvorku jsem psala žádost Dopravnímu podniku, kde jsem chtěla pracovat jako řidička autobusu. Zajímalo by mne, co se stalo s touto žádostí.
Z Telekomunikací jsem odešla na vlastní žádost. Odešla jsem z toho důvodu, že jsem měla být přeřazena z funkce řidičky."

Dopisy redakcím čl. 162 - 168.
Obžalovaná nemá připomínek.

Na dotazy obhájce obžalovaná:
"Pokud jde o napadení Ch., říkala jsem, že mne chtěl napadnout, ale jeho manželka tomu zabránila. Pokud jde o to, že bylo přede mnou pliváno, omezuji toto na okolí svého bydliště a školy."


Hlavní líčení přerušeno na dobu 15 minut.


Čte se posudek FMV z oboru ručního písma čl. 169 - 173.
Obžalovaná trvá na obsahu svých dopisů s tím, že na ni bylo pliváno v ulicích ČSSR.

Čte se protokol o ohledání osobního auta čl. 179 - 184. Jde o osobní auto zn. Trabant.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čte se zpráva z DPP v Opařanech a chorobopisy čl. 187 - 194.
Obžalovaná:
"Kontroly mi byly doručeny, já jsem však o nich nevěděla, nikdo mě na ně nepředvolával."

Čte se zpráva OÚNZ Praha 1 čl. 194.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čtou se dopisy obžalované čl. 197 - 216.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čte se vyjádření Dr. N. čl. 322, 323.
Obžalovaná:
"Toto je doklad, že jsem pomoc hledala, ale pomoci se mi nedostalo. Obvodního nebo závodního lékaře jsem nevyhledala. Asi za dva dny jsme byli s Mirkem v Bohnicích, tam mne nepřijali a sdělili, abych přišla za dva dny. Pak už jsem tam nešla."

Na dotaz prokurátora, proč když v průběhu celého vyšetřování až do jeho přerušení stále zdůrazňovala, že se cítí duševně zcela zdráva a dokonce, že nechce být znovu zkoumána a to i proti návrhu svého obhájce, proč najednou u hlavního líčení přichází s tím, že všude hledala pomoc a má pochybnosti o svém duševním stavu - zda skutečně došla k jinému názoru a myslí si, že tedy není zcela v pořádku?"
Obžalovaná:
"Myslím, že jsem víceméně normální - psychiatrie není na celém světě stejná, jiné názory má psychiatrie v ČSSR a jiné jinde. Je skutečně pravda, že jsem pomoc hledala, byla jsem zoufalá osobně a nemyslím si, že bych byla nenormální. Pomoc jsem vyhledávala vzhledem k tomuto zoufalství, čekala jsem zázrak. Myslím si, že za deset let by mne psychiatrie posuzovala jinak. Za zcela normálního člověka, tomu je ovšem vinna společnost. Pokud jde o Dr. B., není pravda, že bych tam přestala docházet sama, ale vzájemně jsme se dohodli, že to pro mne nemá cenu a on říkal, že zařídí Lobeč. Pokud jsem hledala na psychiatrii partnerku, bylo to jenom jednou a kdybych ji našla, to by byl pro mne malý zázrak. Jak jsem již řekla, chodila jsem tam proto, že jsem byla zoufalá a ne duševně nemocná."

Na dotaz obhájce:
"Pokud jde o mé pocity, pokud jsem hovořila o zoufalství, projevovalo se to u mne tak, že jsem se omezila na zachování existence, jinak jsem nebyla schopna ničeho."

Čtou se lékařské zprávy čl. 352 - 395.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čte se protokol o ohledání místa požáru čl. 452 - 460.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čte se zpráva pojišťovny pobočka Náchod čl. 470.
Obžalovaná nemá připomínek.

Čtou se lékařské zprávy čl. 509 - 520,
Obžalovaná nemá připomínek.

Čte se moták zajištěný u obžalované 14.2.1974 ve věznici č. 2 Praha - Pankrác čl. 538.
Obžalovaná trvá na obsahu dopisu.

Čte se obsah tr. spisu o. s. pro Prahu 4 Ta7/72, zejména rozsudek čl. 23.
Obžalovaná nemá připomínek.

Obžalovaná dále nemá připomínek k čl. 134 - 142. 

K posudku n.p. Opravny zemědělských strojů obžalovaná uvádí:
"Z tohoto podniku jsem odešla na vlastní žádost a nikoliv pro špatnou pracovní morálku."

Dalších důkazních návrhů není.

Obhájce obžalované poukazuje na podání založené ve spise, ve kterém doporučoval provedení revizního znaleckého posudku z oboru psychiatrie. Zatím na tomto návrhu netrvá. Na výhrady k tomuto posudku znalců - psychiatrů uvede v závěrečné řeči.

Předseda senátu prohlašuje dokazování za skončeno (par. 216, odst. 2 tr. řádu).

Hlavní líčení se za účelem polední přestávky přerušuje. Bude v něm pokračováno v 11.30 hodin a to závěrečnými řečmi.

Pokračuje se v přerušeném hlavním líčení.

Předseda senátu uděluje slovo k závěrečným řečem.

Prokurátor navrhuje uznat obžalovanou vinnou podle obžaloby a dále navrhuje uložení výjimečného trestu, neboť je to plně v souladu s ust. § 29 tr. zákona. Je zde mimořádně vysoký stupeň společenské nebezpečnosti činu, zejména zavrženíhodný způsob spáchání trestného činu i pohnutka a vážné následky trestného činu. Uložení tohoto trestu vyžaduje i účinná ochrana společnosti a není také naděje, že by bylo možno obžalovanou napravit trestem odnětí svobody do 15 let. V tom směru prokurátor poukazuje na doplněk znaleckého posudku znalců psychiatrů. Nejsou tu ani podmínky pro použití ust. § 29 odst. 3 tr. zákona.  

Zmocněnec poškozené H. Dr. M. žádá, aby poškozená byla odkázána se svými nároky na pořad práva civilního.

Obhájce především poukázal na své pochybnosti o správnosti psychiatrického znaleckého posudku. Má za to, že znalci musí vypracovat posudek sami a nemohou si své závěry nechat potvrzovat ve větším kolektivu. Je to jako kdyby soud předem konsultoval svoje rozhodnutí. Vyslovuje pochybnosti o příčetnosti obžalované - pohnutka jejího činu je těžko jinak vysvětlitelná. Podrobně vysvětluje svůj postup při dokazování a své názory na osobu obžalované. Navrhuje vyžádat buď nový psychiatrický znalecký posudek, nebo pokud soud dojde k jinému závěru, aby zvážil možnosti použití ustanovení o snížení příčetnosti, dále má výhrady ke kvalifikaci trestného činu prvého. Má za to, že původní kvalifikace byla správnější. Pokud jde o trest, nesouhlasí s návrhem prokurátora, navrhuje přihlédnout k polehčujícím okolnostem a uložit trest odnětí svobody. Dále žádá nepřihlížet k psychiatrickému znaleckému posudku, neboť jej považuje za procesně vadný úkon.

Hlavní líčení přerušeno.

Pokračuje se v přerušeném hlavním líčení.
Pokud jde o návrh obhájce, aby soud zvážil vyžádání nového znaleckého posudku, soud tento návrh zváží při závěrečné poradě (§ 213/1 tr. řádu).

Obžalovaná v podstatě uvedla to, co ve své výpovědi ohledně spáchaného jednání. V podstatě se ztotožňuje s vývody svého obhájce a poukazuje na to, že k spáchanému činu se přiznala a na závěr žádá, aby jí byl uložen trest smrti.

Elektromagnetický záznam se připojuje k protokolu o hlavním líčení.

Hlavní líčení se přerušuje za účelem závěrečné porady k přípravě rozsudku. Rozsudek bude vynesen v sobotu dne 6. dubna 1974 o 11.00 hod..
 

 

-(sic)-