Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hlavní líčení den 4.

14. 4. 2016

V hlavním líčení pokračováno dne 6. dubna 1974 od 11.15 hodin.

Zjišťuje se přítomnost obžalované, prokurátora a obhájce obžalované.

Na to předseda senátu vyhlásil  r o  z  s  u  d  e  k  , jímž byla obžalovaná uznána vinou trestným činem vraždy podle § 219 trestního zákona dílem dokonaným a dále podle §§ 8 odst. 1, 219 trestního zákona dílem nedokonaným a dále pokusem trestného činu poškozování cizí věci podle §§ 8 odst. 1, 257 odst. 1, odst. 2, písm. b) tr. zákona

trest podle § 219 trestního zákona za použití § 29/1a,b trestního zákona a 35/1 trestního zákona - trest smrti.

Podle § 228/1 tr. řádu je obžalovaná povinna nahradit způsobenou škodu:
a) Technické správě komunikací Praha v částce 2.275,- Kčs
b) Okresnímu ústavu národního zdraví Praha 7 v částce 20.000,- Kčs
c) Okresnímu ústavu národního zdraví Praha 7 v částce 3.000,- Kčs
d) n.p. Potraviny Praha závod 1 v částce 2.542,60,- Kčs
e) Jiřímu S. v částce 2.820,- Kčs
f) Věře M. v částce 360,- Kčs
g) Ludmile J. v částce 63,- Kčs

Podle § 229/2 tr. řádu se z těchto poškozených odkazují se zbytkem nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních n.p Potraviny Praha a Ludmila J..

Podle § 229/1 tr. řádu se odkazují s celým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních tito poškození:
Eva F., Miluše N., Zdeněk H., JUDr. Jan K., Anděla S., Jan V., František V., Božena D., Jiří H., a Kovoslužny, podnik hl. m. Prahy, Praha 1.

Na to předseda senátu uvedl podstatné důvody rozsudku a poučil o možnosti podání odvolání ve smyslu ustanovení §§ 245 - 250 tr. řádu.

Na to bylo hlavní líčení přerušeno na dobu 5 minut, aby se obžalovaná mohla, pokud jde o vyjádření k rozsudku, poradit se svým obhájcem.

Obhájce přes dané poučení obžalované upozorňuje na to, že se domnívá, že duševní stav obžalované Hepnarové je takový, že není skutečně odpovědna za způsob, jakým odpoví. "Je to můj osobní názor", dodává.

Obžalovaná:
"Chtěla bych vyslovit poděkování soudu a všem lidem za budoucí tolerování sebe samých a všech "Prügelknabů". Potom bych chtěla říct, že se neodvolávám a odvolávat nebudu."

Obhájce:
"Moje upozornění bylo míněno v tom smyslu, že duševní stav obžalované v této chvíli je takový, že není schopna se náležitě a s rozmyslem vyjádřit o podání odvolání."

Prokurátor se vzdává odvolání.

Hlavní líčení ukončeno o 12.30 hod. s tím, že obžalovaná byla odvedena zpět do vazby.

 

 

V Praze dne 6. dubna 1974

 


-(sic)-